kulağıma küpe

   Alacaklı ve borçlu olan iki kimseyi bir araya getirmeden insanları tanıdığını düşünme yeğen!!!
Ama kabul! Velveleyi karşıdan izlemek psikopatça bir zevk veriyor insana!
Kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm:)
 
    Not: Resim alıntıdır.

wibiya widget